top of page

TÉRMINOS LEGALES

POLITÍCA DE CANCEL.LACIONS

Un cop adquirido l'entrada, l'import abonat no serà retornat en cap cas. El que si que s'admeten són canvis de nom fins a 48 hores abans del començament del festival.

Els horaris i/o actuacions poden sofrir modificacions per part de l'organització de l'esdeveniment. En aquests cases no s'efectuaran devolucions.

En caso de cancel·lació del Barcelona COCOA Blues Exchange 2017 por parte de la organización, els imports abonats seran retornats, mitjançant transferència al mateix compte corrent des d'on es va efect the payment. Es considerado
cancel·lació de l'esdeveniment, l'anul·lació de més de la meitat de les activitats programades.

No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació del festival a causa de males condicions climatològiques , desastres naturals, tancament de l'espai aeri espanyol o altres causas de força major no imputables a l'organització

 

 

 

 

 

Les dades recollides per l'organització serán utilitzades únicament per a l'organització del Barcelona COCOA Blues Exchange 2017. Transcorregut aquest esdeveniment, totes les dades recollides seran destruïdes.

 

POLITICA DE PROTECCION DEL DADES

DRETS D'IMATGE I PROPIETARIO

INTELECTUAL

Tots els asistents als actes relacionats amb elBarcelona CACAO Blues Exchange 2017accepten que la seva imatge sigui enregistrada i reproduïda i autoritzen aquest ús amb fins informatius i promocionals de l'esdeveniment, a través de la web del festival i dels diversos perfiles de xarxes socials d'aquest festival i de l'associació BCNSwing.

L'organització no es fa responsable de l'ús que en facin tercera persones o empreses.

 

 

 

 

La ownió de l'entrada no dona dret al seu posseïdor oa tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, o de promoció (tals com concursos , regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l'entrada o tercers, sense l'autorització prèvia de l'organització. L'incompliment d'aquest punt serà reclamat per danys i perjudicis.

El  comprador accepta que la legislació aplicable és l'espanyola.

ALTERNAS CONDICIONES

bottom of page