top of page

TERMES LEGALS

POLITÍCA DE CANCEL.LACIONS

Un cop adquirida l’entrada, l’import abonat no serà retornat en cap cas. El que si que s’admeten són canvis de nom fins a 48 hores abans del començament del festival.

Els horaris i/o actuacions poden sofrir modificacions per part de l’organització de l’esdeveniment. En aquests casos no s’efectuaran devolucions.

En cas de cancel·lació del Barcelona COCOA Blues Exchange 2017 per part de l’organització, els imports abonats seran retornats, mitjançant transferència al mateix compte corrent des d’on es va efectuar el pagament. Es considera
cancel·lació de l’esdeveniment, l’anul·lació de més de la meitat de les activitats programades.

No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació del festival a causa de males condicions climatològiques , desastres naturals, tancament de l'espai aeri espanyol o altres causes de força major no imputables a l'organització

 

 

 

 

 

Les dades recollides per l’organització seran utilitzades únicament per a l’organització del Barcelona COCOA Blues Exchange 2017. Transcorregut aquest esdeveniment, totes les dades recollides seran destruïdes.

 

POLITÍCA DE PROTECCIÓ DE DADES

DRETS D'IMATGE I PROPIETAT

INTEL.LECTUAL

Tots els assistents als actes relacionats amb el Barcelona COCOA Blues Exchange 2017 accepten que la seva imatge sigui enregistrada i reproduïda i autoritzen aquest ús amb fins informatius i promocionals de l’esdeveniment, a través del web del festival i dels diversos perfils de xarxes socials d’aquest festival i de l’associació BCNSwing.

L’organització no es fa responsable de l’ús que en facin terceres persones o empreses.

 

 

 

 

La possessió de l'entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, o de promoció (tals com concursos , regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l'entrada o tercers, sense l’autorització prèvia de l’organització. L’incompliment d'aquest punt serà reclamat per danys i perjudicis.

El  comprador accepta que la legislació aplicable és l’espanyola.

ALTRES CONDICIONS

bottom of page